chi tiết liên hệ
 
cỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH HƯNG YÊN

Địa chỉ: số 333 Đường Nguyễn Văn Linh – TP Hưng yên - Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0321 3864026

Fax: 0321 3864026

Website: http://hungyen.dms.gov.vn/