Đội QLTT số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các cơ sở kinh doanh mặt hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn

Vào thời điểm từ tháng 3 đến tháng 4 là chính vụ Đông Xuân nên nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao. Để bình ổn thị trường và hàng hóa đảm bảo chất lượng khi lưu thông trên thị trường, Đội QLTT số 2 đã thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra của Cục QLTT tỉnh Hưng Yên đồng thời tăng cường công tác quản lý địa bàn, thẩm tra xác minh nhằm phát hiện hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

           Thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 1640/QĐ-CQLTT ngày 30/12/2020 được điều chỉnh tại Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-CQLTT ngày 08/02/2021. Đội QLTT số 2 đã nghiêm túc thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các cơ sở kinh doanh mặt hàng vật tư nông nghiệp là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

           Từ ngày 17/3/2021 đến ngày 15/4/2021, Đội tiến hành kiểm tra 13 cơ sở kinh doanh các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn. Qua quá trình kiểm tra, nhìn chung các cơ sở kinh doanh chấp hành quy định của pháp luật, tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở vi phạm về  giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hết hạn; không duy trì đầy đủ các điều kiện về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng. Đội đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trên và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm. Tổng số tiền phạt hành chính thu nộp NSNN là 24.000.000đ (Hai mươi tư triệu đồng) và buộc thu hồi trả lại nhà sản xuất hoặc nhà phân phối để tiêu hủy hoặc tái chế thuốc còn có khả năng tái chế đối với thuốc hết hạn sử dụng gồm: 10 gói thuốc thuốc trừ bệnh Natisuper 715 WP khối lượng 80g/gói, 170kg phân bón NPK.

Đội QLTT số 2, Cục QLTT Hưng Yên