QLTT HƯNG YÊN

Hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn
05/06/2019

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, công chức, người lao động Cục Quản lý thị trường tham gia cuộc vận động "Hỗ trợ tiêu thụ lợn thương phẩm an toàn" do UBND tỉnh Hưng Yên phát động

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh về thăm Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên
06/11/2020

Album được xem nhiều nhất