Kiểm tra, kiểm soát

Đội QLTT số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các cơ sở kinh doanh mặt hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn

Vào thời điểm từ tháng 3 đến tháng 4 là chính vụ Đông Xuân nên nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao. Để bình ổn thị trường và hàng hóa đảm bảo chất lượng khi lưu thông trên thị trường, Đội QLTT số 2 đã thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra của Cục QLTT tỉnh Hưng Yên đồng thời tăng cường công tác quản lý địa bàn, thẩm tra xác minh nhằm phát hiện hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.