Chính sách

Giới thiệu Nghị định mới của Chính phủ: Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi.

Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về chăn nuôi. Đây là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong các văn bản luật hiện hành, tạo cơ sở pháp lý để công tác kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm về chăn nuôi được nhanh chóng, hiệu quả và chính xác, góp phần bảo vệ môi trường sống người dân.