Hoạt động

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên (kèm theo Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường)